0
0
دکتر محمدرضا محتاط

دکتر محمدرضا محتاط

مهمترین سوابق اجرایی : مدیر ارشد پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته مدرس هوش مصنوعی دانشگاه تهران مشاور ارشد علم داده همراه اول مشاور ارشد حاکمیت داده وزارت نیرو ریاست کارگروه متن کاوی سازمان نظام صنفی رایانه ای مشاور پروژه تدوین نظام تحلیل داده بانک ملت رتبه برتر مسابقات داده کاوی دانشگاه صنعتی شریف

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • مدیر ارشد پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته
  • مدرس هوش مصنوعی دانشگاه تهران
  • مشاور ارشد علم داده همراه اول
  • مشاور ارشد حاکمیت داده وزارت نیرو
  • ریاست کارگروه متن کاوی سازمان نظام صنفی رایانه ای
  • مشاور پروژه تدوین نظام تحلیل داده بانک ملت
  • رتبه برتر مسابقات داده کاوی دانشگاه صنعتی شریف
هیچ دوره ای یافت نشد