دکتر علی کمندی

استادیار دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  • رئیس مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده دانشگاه تهران
هیچ دوره ای یافت نشد
رزرو وقت مشاوره